Συμβουλευτική Γονέων και Παιδιών


Κλείστε το Ραντεβού σας!

Εργάσιμες Ώρες
Στοιχεία Επικοινωνίας


2621020144 2621020145 2621020146
Η συμβουλευτική διαδικασία έχει στόχο να αναγνωρίσει το άτομο τα δυνατά και αδύνατα σημεία του. Το βοηθάει να ενισχύσει και να στηριχθεί στις δυνάμεις του, να βελτιώσει τις αδυναμίες του, να αποκτήσει θετική αντίληψη, να χτίσει αυτοπεποίθηση και να πάρει την ευθύνη της ζωής του.

Η συμβουλευτική είναι μια διαδικασία ψυχοεκπαίδευσης που βοηθά ενήλικες, παιδιά και εφήβους να συζητήσουν και να σκεφτούν θέματα που τους απασχολούν  προκειμένου να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση και να ανακουφιστούν μέσα από την εύρεση διεξόδων και εναλλακτικών μεθόδων διαχείρισης των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.

Η συμβουλευτική διαδικασία έχει στόχο να αναγνωρίσει το άτομο τα δυνατά και αδύνατα σημεία του. Το βοηθάει να ενισχύσει και να στηριχθεί στις δυνάμεις του, να βελτιώσει τις αδυναμίες του, να αποκτήσει θετική αντίληψη, να χτίσει αυτοπεποίθηση και να πάρει την ευθύνη της ζωής του.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ

Η Συμβουλευτική Γονέων ως διαδικασία απευθύνεται σε κάθε γονέα που καλείται να διαχειριστεί οποιαδήποτε δυσκολία αφορά το γονεικότου ρόλο, αλλά και σε κάθε γονιό που έχει ανάγκη να βελτιώσει και να υποστηρίξει τον εαυτό του, ώστε να αναπτύξει με τα παιδιά του μια πιο υγιή, πιο λειτουργική και πιο δημιουργική σχέση.

Κάθε γονιός ενδέχεται κάποια στιγμή να αντιμετωπίσει δυσκολίες στη διαχείριση του ρόλου του ως γονιός. Αυτό συνήθως συμβαίνει σε περιόδους μεγάλων αλλαγών ή μεταβατικών σταδίων στη ζωή της οικογένειας, όπως ο ερχομός ενός παιδιού, η εφηβεία, μια αρρώστια, ένας θάνατος, έναδιαζύγιο κ.ά.

Άλλες φορές μπορεί να συμβαίνει όταν το παιδί αντιμετωπίζει μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα στο σχολείο, στις σχέσεις του με τους συνομηλίκους, αλλά και όταν εκδηλώνει ψυχοσωματικά συμπτώματα, άγχος, φοβίες, επιθετικότητα, έλλειψη συγκέντρωσης, μελαγχολία κ.ά.

Η Συμβουλευτική Γονέων βοηθά τους γονείς να κατανοήσουν εις βάθος τις δυσκολίες, να εντοπίσουν τα «τυφλά» σημεία των σχέσεων τους και να βρουν εναλλακτικούς και πιο θετικούς τρόπους διαχείρισης των καταστάσεων που αντιμετωπίζουν. Να ενισχύσουν τα δυνατά τους σημεία και να ανακαλύψουν τρόπους και τεχνικές, ώστε οι αδυναμίες τους να μην επηρεάζουν σημαντικά τη ζωή και τις σχέσεις τους με τα αλλά μέλη του οικογενειακού συστήματος. Κεντρικός στόχος είναι η κατανόηση και η επαναδιαπραγμάτευση των σχέσεων, η θετική αντίληψη και διαχείριση καταστάσεων, αλλαγών και δυσκολίων εντός του πλαισίου της οικογένειας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ

Όπως οι ενήλικες, έτσι παιδιά  και έφηβοι είναι δυνατόν να παρουσιάσουν δυσκολίες σε κάποιο στάδιο της σωματικής ή της συναισθηματικής τους ανάπτυξης, προβλήματα στη συμπεριφορά τους και στις σχέσεις με τους άλλους ή/και τον εαυτό τους. Αυτέςοι δυσκολίες συνδέονται συχνά με σημαντικές αλλαγές στη ζωή της οικογένειας, όπως ο ερχομός ενός παιδιού, το διαζύγιο, η αρρώστια, ο θάνατος, η αλλαγή περιβάλλοντος. Επίσης μπορεί να συμβαίνουν εξαιτίας δυσκολιών προσαρμογής στο σχολείο, δυσκολιών στη διαδικασία της μάθησης, του άγχους αξιολόγησης/ εξετάσεων και βέβαιαμε τις δυσκολίες της εφηβείας.

ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΗΚΙΑΣ

Οι δυσκολίες που συχνά αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι και μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσω της Συμβουλευτικής αφορούν θέματα που αφορούν:

  • Μαθησιακές δυσκολίες, Σχολική άρνηση, Σχολική Αποτυχία
  • Προβλήματα συμπεριφοράς όπως βίαιη ή επιθετική συμπεριφορά, αυτοκαταστροφική συμπεριφορά, συμπεριφορές εξάρτησης, χρήση ουσιών, απομόνωσης ή απόσυρσης, εφηβική ή παιδική κατάθλιψη
  • Κρίσεις άγχους
  • Δυσκολία στον ύπνο
  • Φοβίες
  • Δυσκολία Σχέσεων και Σεξουαλικότητας
  • Ψυχοσωματικά προβλήματα
  • Διαταραχές στην πρόσληψη τροφής όπως νευρική ανορεξία, βουλιμία

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΦΗΒΕΙΑΣ

Η εφηβεία αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για τα παιδιά αλλά και για όλο το οικογενειακό σύστημα. Οι αλλαγές είναι μεγάλες και η ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης σχέσεων σημαντική. Οι αλλαγές και η ρευστότητα αυτής της φάσης, κάνουν την περίοδο αυτή δύσκολή και σύνθετη. Συχνά, κατά την έναρξη των αλλαγών της εφηβείας, τα παιδιά συχνά γίνονται ευαίσθητα, αντιδραστικά, ευέξαπτα, απομονωμένα με έντονες μεταβολές διάθεσης, διακυμάνσεις στον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον κόσμο και τον εαυτό τους.

Η Συμβουλευτική Εφήβων αφορά συγκεκριμένα τη στήριξη των παιδιών που βρίσκονται στην εφηβεία, στην βαθιά κατανόηση των συμπεριφορών, των σκέψεων και των συναισθημάτων τους. Στοχεύει στην υποστήριξη της μετάβασης τους στην ενηλικίωση, είτε υποστηρίζοντας τον έφηβο στην κατανόηση της διαφορετικότητας του ως προϋπόθεση δόμησης ταυτότητας, είτε ενθαρρύνοντας τον στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την επίλυση θεμάτων που συχνά συνδέονται με την περίοδο της εφηβείας, σχέσεων με την οικογένεια και τους συνομηλίκους, λήψης αποφάσεων επαγγελματικής σταδιοδρομίας ή σπουδών, σχέσεων με το άλλο φύλο και τη σεξουαλικότητα, αλλά και την εικόνα του εαυτού.

ΠΩΣ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΒΟΗΘΑΕΙ

Μέσα από τη Συμβουλευτική με τη βοήθεια και την υποστήριξη των γονιών, παιδιά και έφηβοι ενθαρρύνεται να εκφράσουν με ειλικρίνεια τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους. Διευκολύνονται να μιλήσουν για αυτά που τους απασχολούν, χωρίς το φόβο κριτικής, σύγκρισης και απόρριψης.

Μέσα από το διάλογο, το παιχνίδι, τη ζωγραφική και άλλα εκφραστικά μέσα παιδιά και έφηβοι βρίσκουν το πλαίσιο, το χώρο και την ελευθερία να εξερευνήσουν σκέψεις και συναισθήματά, να κατανοήσουν τις εμπειρίες της ζωής τους, να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση και την αυτό-πεποίθηση τους ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται πιο λειτουργικά και πιο αποτελεσματικά αυτά που τους συμβαίνουν.

Η Συμβουλευτική παιδιών και εφήβων γίνεται πάντα με τη συναίνεση του γονέα και ξεκινά με μια πρώτη επαφή με τον/τους γονέα/είς. Αποτελεί μια διαφορετική διαδικασία σε σχέση με την Συμβουλευτική Ενηλίκων, καθώς εστιάζει στα ενδιαφέροντα, κλίσεις και δεξιότητες του εφήβου, αξιοποιώντας τα ως εργαλεία ενθάρρυνσης της αυτοαντίληψης και της αυτό-εκτίμησης.


medi care logo mini

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2021. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ στη ΔΥΤΙΚΗ Ελλάδα, με έδρα τον Πύργο Ηλείας. Πρόκειται για μια πρότυπη Δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα στους ασθενείς να καλύψουν πολλαπλά επίπεδα εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών χωρίς κόπο και ταλαιπωρία. Η λειτουργία του ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ μας ήρθε για να ολοκληρώσει τις Υπηρεσίες Παροχής Υγείας στην ευρύτερη περιοχή δίνοντας λύσεις σε σημαντικές υγειονομικές ανάγκες

Copyright by Digital Solutions. All rights reserved.