Κάρτα υγείας αθλητούΚλείστε το Ραντεβού σας!

Εργάσιμες Ώρες
Στοιχεία Επικοινωνίας


2621020144 2621020145 2621020146

Ο προαγωνιστικός έλεγχος και η φυσική εξέταση τωνυποψηφίων αθλητών  αποτελούν  αδιαμφισβήτητα απαραίτητη προϋπόθεσς για να υπογραφεί η κάρτα υγείας του αθλητού κ να πιστοποιηθεί τεκμηριωμένα η σωματική του υγεία και αγωνιστική ικανότητα.

Όλοι οι υποψήφιοι αθλητές ανεξαρτήτου φύλου και ηλικίας  που ασκούνται συστηματικά σε σωματεία ομαδικού ή ατομικού αθλητισμού και πρόκειται να συμμετάσχουν σε φιλικές ή επίσημες αγωνιστικές αναμετρήσεις  πρέπει να υποβληθούν στον προαγωνιστικό έλεγχο και να φέρουν πρόσφατα υπογεγραμμένη  κάρτα υγείας.

Ο προαγωνιστικός έλεγχος προλαμβάνει και μειώνει σημαντικά τον σχετικό κίνδυνο εμφάνισης της καρδιοαναπνευστικής ανακοπής, που είναι υπαρκτός στους αγωνιστικούς χώρους, είτε κατά την διάρκεια της προπόνησης, είτε κατά την διάρκεια της προθέρμανσης ,της κυρίως αγωνιστικής δραστηριότητας ή της αποθεραπείας μετά την λήξη του αγώνος.

Παρακάτω παρατίθενται  τα  διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται.  Είναι απλά, ανώδυνα, ακριβή και έχουν προγνωστικό χαρακτήρα:

1) Λήψη ατομικού, κοινωνικού & οικογενειακούιστορικού
Περιλαμβάνει τη στοχευμένη συζήτηση του ειδικού Καρδιολόγου ή πιστοποιημένου Ιατρού του ΕΚΑΕμε τον υποψήφιο Αθλητή με χρήση ενός ειδικού ερωτηματολογίου, με την βοήθεια του οποίου θα αναγνωριστούν  συμπτώματα  ή/και προδιαθεσικοίπαράγοντες εμφάνισης  απειλητικών για την ζωή του αθλητού καταστάσεων .

2) Φυσική εξέταση
Μέσω της επισκόπησης , της ψηλάφησης , της επίκρουσης και κυρίως της ακρόασης ο ειδικός καρδιολόγος  ή πιστοποιημένος Ιατρός του ΕΚΑΕ διαπιστώνει ύποπτα σημεία  ή πιστοποιεί την κατά φύσιν κατάσταση του υποψηφίου αθλητού.

3) Ηλεκτροκαρδιογράφημα
Η ηλεκτροκαρδιογραφική αποτύπωση συμβάλλει στην εκτίμηση της ηλεκτροφυσιολογίας , δηλαδή της λειτουργίας της καρδιάς. Νοσήματα του συστήματος αγωγής του ηλεκτρικού ερεθίσματος  στην καρδιά αποτελούν σημαντική αιτία καρδιακής ανακοπής. Η αναγνώρισή τους σωτήρια.

4) Υπερηχογράφημα καρδιάς
Η υπερηχογραφική απεικόνιση βοηθάει στην εκτίμηση της ανατομικής υπόστασης της καρδιάς, δηλαδή εκτιμάται η δομή της. Εκτελείται μόνο από ειδικό καρδιολόγο και μόνο εάν αυτός θέσει την ένδειξη.

Η χρήση των παραπάνω εργαλείων γίνεται βάσει επιστημονικά τεκμηριωμένων αλγορίθμων και διαφέρει  κατά ηλικία ,κατά σωματότυπο και βάσει ατομικού κ οικογενειακού ιστορικού.

Η συνεκτίμηση των κλινικών αποτελεσμάτων μετά την εφαρμογή των παραπάνω διαγνωστικών εργαλείων δίνει την δυνατότητα με υψηλό ποσοστό ακρίβειας στον ειδικό Καρδιολόγο ή πιστοποιημένο Ιατρό του ΕΚΑΕ να συμπεράνει  εάν ο υποψήφιος αθλητής :

1) Δύναται να αθληθεί
2) Δύναται να αθληθεί υπό προϋποθέσεις  ή
3) Αντεδείκνυται να αθληθεί
Οπότε ,είτε πιστοποιείται να αθληθεί εν δυνάμει και υπογράφεται η κάρτα υγείας του με ισχύ για ένα έτος , είτε πιστοποιείται η αντένδειξή του να αθληθεί  και δενυπογράφεται η κάρτα υγείας του. Στην 2η περίπτωση  παραπέμπεται στις καταλληλότερες ιατρικές ειδικότητες  για περαιτέρω έλεγχο.

Να σημειωθεί , πως οι πιστοποιημένοι Ιατροί του Ε.Κ.Α.Ε. πλην των ειδικών καρδιολόγων  έχουν βάσει το ΦΕΚ 3254 / τ2 / 08-08-2018 την νόμιμη δικαιοδοσία να πιστοποιούν την Κάρτα Υγείας των Αθλητών ( Κ.Υ.Α.) . Η ισχύς της πιστοποίησης, όπως προαναφέρθηκε είναι μονοετούς διαρκείας.

Στην ιστοσελίδα του Ε.Κ.Α.Ε. https://oaka.com.gr/ypostirixi-athliton/ethniko-kentro-athlitikon-erevnon/  μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να αναζητεί τους πιστοποιημένους Ιατρούς ΕΚΑΕ της ευρύτερης περιοχής του.

Στην ιστοσελίδα  της ΕΠΣ Ηλείας https://www.eps-ilias.gr/?page_id=16343 μπορείτε να κατεβάσετε την κάρτα υγείας αθλητού και να ενημερωθεί το κοινό για τα χαρακτηριστικά της.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΟΥ ( athletes΄s passport )

1) Η Κάρτα Υγείας Αθλητή ( ΚΥΑ ) αποτελεί προσωπικό έγγραφο του Αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και έχει ισχύ για ένα ( 1 ) έτος από την θεώρησή της.
2) Η ΚΥΑ θεωρείται ΜΟΝΟΝ από ιατρούς καρδιολόγους ή ιατρούς πιστοποιημένους από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών ( Ε.Κ.Α.Ε. ) όπως ορίζεται στην οικεία κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
3) Η ΚΥΑ συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας
4) Η ΚΥΑ προσκομίζεται υποχρεωτικά στον αρμόδιο Διαιτητή κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα ως βασική προϋπόθεση αγωνιστικής συμμετοχής.
Η αποτύπωση της επαγγελματικής  δραστηριότητας και  συσσωρευμένης εμπειρίας στους αγωνιστικούς χώρους για περίπου 20 χρόνια  συγκεντρώνεται στο πόνημά με τίτλο  ,, Ιατρική αγώνος &  Ά Βοήθειες στο αγωνιστικό χώρο.

Ανευρίσκεται στις παρακάτω ιστοσελίδες και συνιστάται σε όλους τους υγειονομικούς των αθλητικών εγκαταστάσεων.


medi care logo mini

Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ εγκαινιάστηκε τον Μάρτιο του 2021. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ στη ΔΥΤΙΚΗ Ελλάδα, με έδρα τον Πύργο Ηλείας. Πρόκειται για μια πρότυπη Δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα στους ασθενείς να καλύψουν πολλαπλά επίπεδα εξειδικευμένων ιατρικών υπηρεσιών χωρίς κόπο και ταλαιπωρία. Η λειτουργία του ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ μας ήρθε για να ολοκληρώσει τις Υπηρεσίες Παροχής Υγείας στην ευρύτερη περιοχή δίνοντας λύσεις σε σημαντικές υγειονομικές ανάγκες

Copyright by Digital Solutions. All rights reserved.